Certificaten nu ook zichtbaar!

Kiwa Beheer [28 mei 2019]

Velen van u hebben aangegeven de certificaten (zoals de installatiecertificaten en tankconformiteitsbewijzen) te missen in onze vernieuwde portal. Om gehoor te geven aan uw vraag, hebben is deze functionaliteit alsnog toegevoegd. U vindt deze door naar het afgeronde werk te gaan, alwaar de certificaten te vinden zijn. Voor oudere werken hebben wij deze helaas niet digitaal beschikbaar. Voor deze werken verwijzen we u alsnog naar de certificaathouder of installatie eigenaar. Graag wijzen we u eveneens op het feit dat u de certificaten alleen kan gebruiken tijdens handhavingsactiviteiten of activiteiten die direct in dienst staan van handhaving. Het is niet toegestaan de certificaten aan derden te verstrekken.