Reinigen en Saneren van opslagtanks (BRL-K905 en BRL-K904) in relatie tot nieuwe PGS 31

Beoordelingsrichtlijnen : K905 K904 K904/04, Kiwa Beheer [28 mei 2019]

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) verscheen afgelopen najaar PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’. Deze richtlijn bevat voorschriften voor opslagtanks en tankinstallaties waarin chemische stoffen worden opgeslagen. Ook de eisen voor het reinigen en saneren van dergelijke installaties worden in PGS 31 beschreven. Zoals u weet heeft Kiwa beoordelingsrichtlijnen opgesteld voor de reiniging (BRL-K905) en sanering (BRL-K904) van opslagtanks. De PGS 31 bevat ook eisen voor het toepassingsgebied chemie, waardoor nu alle tankinstallaties waar vloeistoffen in hebben gezeten binnen de BRL-K904 te saneren en binnen de BRL-K905 te reinigen te zijn. In de praktijk blijkt echter dat er zeer weinig werkzaamheden binnen het toepassingsgebied chemie worden gemeld. Dat wil niet zeggen dat reiniging en sanering niet volgens de eisen van uit de PGS 31 plaatsvindt, maar het kan wél betekenen dat dit regelmatig gebeurt zonder onafhankelijke controle. Door installaties voor de opslag van brand- en chemische stoffen te laten reinigen en/of saneren onder de Kiwa-richtlijnen BRL-K904 of BRL-K905, is het proces – ook voor u als vertegenwoordiger van een bevoegd gezag - van begin tot eind inzichtelijk. Bij een reiniging of sanering volgens respectievelijk de BRL-K905 en de BRL-K904 is er namelijk altijd een bewijs van de uitgevoerde werkzaamheden (ingevulde en ondertekende checklist en bijbehorende certificaten). Daarnaast worden alle certificaathouders jaarlijks gecontroleerd tijdens kantooraudits. Hierbij wordt administratief het hele proces doorlopen en worden steekproeven verricht op uitgevoerde werken. Wilt u meer weten over het reinigen en/of saneren van ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties volgens de BRL-K904 of de BRL-K905? Neem dan contact op met Marvin Venoaks via marvin.venoaks@kiwa.nl of 088 998 44 00.